ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURULARI

Son 2 yıl içerisinde aracınızda meydana gelen değer kaybı zararlarınızı en kısa sürede ve en yüksek oranda almanız için, uzman ekibimiz sizlere destek vermektedir. Öncelikle meydana gelen hasar nedeniyle ilgili sigorta şirketine başvuru için yasal şartların oluşup oluşmadığı hukukçu danışmanlarımızca incelenir ve en geç 24 saat içerisinde size bilgi verilir. Eğer şartları mevcutsa, meydana gelen değer kaybının tespiti için sigorta eksperinden araç değer kaybına ilişkin rapor alınması ve ilgili sigorta şirketine başvurunuzun yapılmasından, dosyanın durumuna göre, dava açılması veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması ve sonucunda hak edilen değer kaybı tazminatının icra yolu ile tahsiline kadar tüm süreci sizin adınıza takip edip çok kısa bir süre de sonuçlandırıyoruz.

Ücretsiz danışma hattımızdan değer kaybı başvurunuz ve süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Aracınızda meydana gelen değer kaybı talepleriniz için zarar karşılanıncaya kadar hiçbir ücret ve masraf almıyoruz.

Öncelikle aşağıda listede yer alan belgeleri bize ulaştırın. Belgeler incelendikten sonra tarafınıza en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Gerekli Belgeler :
1- Kaza Tespit Tutanağı
2- Ruhsat Fotokopisi
3- Hasara ilişkin fotoğraflar
4- (Varsa) Onarıma ilişkin Ekspertiz Raporu
5- (Varsa) Hasara İlişkin Fatura

Araç Değer Kaybı Nedir?

Aracınızın son 2 yıl içerisinde karıştığı kazalar nedeniyle, meydana gelen hasar onarılarak, aracınız eski haline getirilse dahi aracınızın Tramer kaydında hasar kaydı görülecek ve ikinci el değerinde düşme meydana gelecektir. Bu durum aracınızın emsallerine göre satışını zorlaştıracağı gibi hasar kaydı bulunan aracın ikinci el değeri de düştüğü için aracınızı daha düşük fiyata satmak zorunda kalacaksınız.
Aracınızda meydana gelen bu hasar nedeniyle oluşan değer kaybından kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın tarafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi sorumlu olup, aracınızda oluşan bu değer kaybını karşılamak zorundadır.
Araç Değer Kaybından Kimler Sorumludur?
Aracınızda meydana gelen değer kaybı nedeniyle kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekmektedir. Şayet aracın trafik poliçesi mevcut değilse araç sürücüsü ve ruhsat sahibine karşı da, dava açarak zararınızı talep edebilirsiniz. Araçta meydana gelen değer kaybının tespitine yönelik, gerekirse bir ekpertiz raporu alınması ve bu raporla birlikte araç değer kaybı başvurusu yapılması süreci hızlandıracaktır. Bu başvurunun yasal dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybını kusuru oranında ödemekle yükümlüdür.

Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı ve araç hasarlı olduğu için uğradığınız değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Ancak bu tür zararları karşı aracın sigortası yoksa araç sürücüsü ve işletenine karşı yöneltmek gerekir. Şayet araç kiralık ise ayrıca ulaşım giderlerini de karşı taraftan talep etmeniz mümkündür. “… kaza günü itibariyle piyasadaki rayiç bedel … TL olan davaya konu aracın kaza sonrası değeri … TL’ye düşmüştür. Kaza tespit tutanağının ilgili sigorta şirketine ibraz edilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle, uğranılan değer kaybı ve sair hususların tazmini talep edilir. ” Bunun için ilgili mahkemeye veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Nedir?

Araç değer kaybı davalarında zamanaşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bahsetmiş olduğumuz zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren başlamaktadır. Şayet son 2 sene içerisinde herhangi bir kaza yaptıysanız araç değer kaybı nedeniyle ilgili sigorta şirketine başvurabilir ve 8 işgünü içerisinde yanıt alamazsanız veya başvurunuz reddedilirse dava açabilirsiniz. Ancak bu süreyi aşan olaylar zamanaşımına uğrar.
Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertsizleri tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Yani araç değer kaybı hesaplaması ekspersizlerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi farktörler esas alınmaktadır.

Mahkemeler öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmektedirler. Aracınızın kaza sonrası değerinin düşmesi, araçtaki hasarın büyüklüğü, hasar gören parçalar dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. Sonuç olarak; değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Çünkü daha önce örnek vermek gerekirse şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar ile vidalı parçalardaki değişiklikler için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz koşullar bulunmaktaysa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya Sigorta hakemi daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanacaktır.

Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Hasar sonrası aşağıdaki haller Değer Kaybı Teminatı dışındadır.

1) Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastk, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamları hasarları,
2) Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar
3) Aracın kaza anındaki rayiç değerinin %25’ini aşan değer kaybı talepleri, (Bu maddede düzenlenen sınır bir araç için talep edilecek toplam değer kaybı limiti olup daha önceden ödenen değer kaybı tazminatları limitten mahsup edilir.)
4) Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler,
5) Çekme Belgeli ve Hurda Belgeli işlemi görmüş araçlar,
6) Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli (bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri.

Araç Değer Kaybı Gerekli Belgeler

Aracınızda son 2 yıl içerisinde meydana gelen hasar nedeniyle oluşan değer kaybı için kusurlu aracın Zorunlu Trafik Sigorta’sına aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmanız gerekir:

Gerekli Belgeler :

1- Kaza Tespit Tutanağı
2- Ruhsat Fotokopisi
3- Ehliyet fotokopisi
4- Alkol raporu
5- (Varsa) Hasara ilişkin Ekspertiz Raporu
6- Hasara ilişkin fotoğraflar
7- (Varsa) Araç Değer Kaybına ilişkin Ekspertiz Raporu
8- (Varsa) Hasara İlişkin Servis Fatura

Başvurunuzun üzerinden 15 işgünü geçtiği halde herhangibir cevap verilmediyse ya da başvurunuz reddedildiyse yasal süreç için hemen bizimle irtibara geçin.

Yasal süreç için yapılacak başvuru ücret ve masrafları ile harç ve bilirkişi ücretlerinin tamamı tarafımızca karşılanarak süreç sizin adınıza avukatlarımız vasıtasıyla takip edilecektir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?