Sigorta şirketleri hakkında dava konusu yapılan diğer tazminat türleri şunlardır:

1-Yangın nedeniyle ödenmeyen veya eksik ödenen hasar bedelleri,
2-Hırsızlık nedeniyle ödenmeyen ya da eksik ödenen mal bedelleri,
3-Makine kırılması nedeniyle ödenmeyen ya da eksik ödenen malzeme, makine bedelleri,
4-Mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamında olduğu halde ödenmeyen tazminat bedelleri,
5-Hayat poliçesi kapsamında yapılan ancak, hastalık nedeniyle vefat durumunda ödenmeyen ferdi kaza poliçe bedelleri,

Sigorta şirketleri bu hasarlarda çoğunlukla hasar bedelini ödemeyi reddetmekte veya çok düşük tazminatlar ödemektedir. Oysa, yargılama neticesinde her olay farklılık göstermekle birlikte sigorta şirketlerinin çoğu kez eksik ödeme yaptığı veya haksız olarak ödeme yapmadığı ortaya çıkmaktadır.