Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri

İş kazası geçiren kişi manevi olarak ve bedenen zarara uğrayabilir.Bu durumda işverene ve diğer kusurlu kişilere karşı işçinin dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir Ölüm ve bedensel zarar halinde iş kazası geçiren işçi şu giderlerin karşılanmasını talep edebilir :

Ölüm Halinde ;(Ölenin mirasçıları veya desteğinden yoksun kalanların talep edebileceği zararlar)

  • Cenaze giderleri,
  • Varsa Tedavi giderleri
  • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradığı zararlar.
  • Manevi Tazminat,

Bedensel Zarar Halinde ;

  • Tedavi giderleri,
  • Kazanç kaybı,
  • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
  • Manevi tazminat, istenebilir. İlgili kalemler iş kazası geçiren işçi tarafından istenecektir.