Kasko Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri

Kasko Poliçesinden kaynaklanan tazminat talepleri aşağıda başlıklar halinde sayılmış olup, bu durumlara ilişkin olarak sigorta şirketlerinin hasar taleplerini reddetmeleri halinde dahi yasal yollara başvurarak her olayın şartları değişmekle birlikte %90 gibi bir oranda olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Zira bunda en büyük etken ispat yükümlülüğü olup, sigorta şirketleri hasar talebini reddetse dahi ispat külfeti kendisinde olduğundan bu durumu yargılama aşamasında ispat edemediğinden davalar çoğunlukla aleyhlerine sonuçlanmaktadır.

Başlıca Kasko Uyuşmazlıkları:

  1. Alkollü araç kullanma nedeniyle sigorta şirketince ödenmeyen hasar bedelleri,
  2. Sürücü değişikliği olduğu iddiasıyla ödenmeyen hasar bedelleri,
  3. Anahtar çalınması nedeniyle ödenmeyen araç bedeli,
  4. Hasar ihbarıyla uyuşmayan araç hasarları nedeniyle ödenmeyen hasar bedelleri,
  5. Ödenmeyen ikame araç bedelleri